/
Vägtransporter

Case

Pålitlig fraktpartner till svensk basindustri

Såväl utvinning som produktion inom trä, papper och stål sker långt från slutdestinationerna. Och ett avbrott i början av transportkedjan kan ge flera dagars försening i slutet av kedjan. En effektiv och pålitlig transportpartner utgör därför en nyckelspelare i de här sammanhangen. Begoma Spedition har under många år sett till att svenska industriprodukter når sina […]
Läs mer »

Transportskador på gods – så undviker och hanterar du dem

Om olyckan är framme och skador uppstår på godset så gäller det att veta vem som bär ansvaret och hur man går vidare i ärendet. Nedan finner du tips och svar på frågor som rör bland annat transportskador, reklamationer och ansvarsfrågor.
Läs mer »

Privat: Skicka gods till Iran och Mellanöstern

Begoma arbetar sedan länge med godstransporter till och från Mellanöstern med såväl väg-, sjö- som flygtransporter. Begoma vänder sig både till företag och till privatpersoner.
Läs mer »

/
Vägtransporter