Transportskador på gods – så undviker och hanterar du dem

Om olyckan är framme och skador uppstår på godset så gäller det att veta vem som bär ansvaret och hur man går vidare i ärendet. Nedan finner du tips och svar på frågor som rör bland annat transportskador, reklamationer och ansvarsfrågor.

Emballage

Det är av yttersta vikt att emballagen är tillräckliga och ändamålsenliga för att skydda godset från skador. Viktigt att tänka på är också att godset inte kan ändra position under transporten, utan står stabilt och att lastsäkringen är korrekt utförd.

Lastning och lossning

Lastning och lossning är inte chaufförens ansvar och ingår inte i fraktuppdraget.  Försäkringar täcker inte skada på gods, egendom och person.

Dokumentation är A och O

Signera frakthandling (CMR/Fraktsedel) med notering om skadat gods. Chauffören skall signera att ni har gjort en notering. Han kan dock göra förbehåll om chauffören inte anser att det är en transportskada. Det är viktigt att ta bilder, redan när godset befinner sig på bilen om skada eller misstanke om skada (till exempel emballageskador) upptäcks redan då. Bilder kan även tas när godset befinner sig på lagret – ta gärna även bild på bilens registreringsnummer och dylikt. Om väta upptäcks, dokumentera om det finns hål i kapell och så vidare.

Chaufförens rättighet

Chauffören har rätt att göra en notering om han upptäcker en skada på godset vid lastning, chauffören kan även kräva att detta signeras av person på plats vid lastningen. Om chauffören inte har fått närvara vid lastningen så har chauffören rätt att göra en notering på frakthandlingen om detta. Chauffören har rätt att avsätta tid för att undersöka så att lastningen har gjorts på rätt sätt med tanke på viktfördelning, lastsäkring och trafiksäkerhet.

Vid dold skada

Anmäl inom 7 dagar (ej arbetsdagar utan inom en vecka) om ni upptäcker en dold skada som endast syns efter uppackning. Även här gäller det att dokumentera med mycket bilder.

Skada på egendom (som byggnad, bommar, trailer)

Räknas inte som transportskador och dessa hanteras mellan parterna (egendomsägaren och den som orsakat skadan). Speditören kan eventuellt bistå med kontaktperson mellan parterna, men är inte ansvarig därutöver.

Vem äger skadan?

Vem som bär ansvaret för skadan beror på hur leveransvillkoret ser ut. Det är viktigt att det är rätt kravställare som lämnar in reklamationsärendet.

Är det en transportskada?

Det är viktigt att särskilja på last- och lossningsskador och rena transportskador som sker under transporten.

Finns varuförsäkring?

Anmäl då skadan dit först – sedan skall försäkringsbolaget driva ärendet vidare.

Handläggningstid

Tänk på att ett skadeärende kan ta tid att utreda och eventuell ersättning kommer först när utredningen är klar.

« Tillbaka
/
/
Transportskador på gods – så undviker och hanterar du dem