Pålitlig fraktpartner till svensk basindustri

Såväl utvinning som produktion inom trä, papper och stål sker långt från slutdestinationerna. Och ett avbrott i början av transportkedjan kan ge flera dagars försening i slutet av kedjan. En effektiv och pålitlig transportpartner utgör därför en nyckelspelare i de här sammanhangen.

Begoma Spedition har under många år sett till att svenska industriprodukter når sina slutdestinationer på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Och har en trafikgrupp helt dedikerad för frakter åt svensk basindustri. Den består av fyra personer i Sverige och två i Tjeckien och hanterar cirka 1 100 uppdrag i månaden. En sak som utmärker trafikgruppen är att den nästan enbart anlitar externa åkare istället för att köra med Begomas egna trailers.

– Vi har ett brett nätverk av externa partners från norr till söder, som vi jobbat med väldigt länge. De är våra ambassadörer på vägarna och vi har lika täta kontakter med dem som med våra kunder. För att säkerställa att de levererar med hög kvalitet och uppfyller våra högt ställda krav. Det gäller inte minst språkkunskaper. Där engelska är ett absolut krav och ofta även tyska, säger trafikgruppens teamledare Anton Jönsson.

Virke största segmentet

Virkestransporter utgör trafikgruppens största segment med en omsättning om 80-90 MSEK per år. Begoma hanterar flödet av virke från sågverken till slutkunderna eller till hamnarna i Sverige för vidare transport till exportmarknaderna.

– Svenska träprodukter fraktas mest till Tyskland. Men vi ser också en enorm ökning till Frankrike, Holland och Belgien. Även Spanien har kommit tillbaka efter några tuffa år. Östeuropa, med Polen och Baltikum i spetsen, växer också mycket nu. Det är otroligt spännande och märks inte minst på färjebokningarna mellan Ystad och Swinoujscie samt Trelleborg och Gdansk, berättar Anton Jönsson vidare.

Tajta terminer i pappersindustrin

För svensk pappersindustri fraktar Begoma pappersrullar och förädlade pappersprodukter till destinationer i Tyskland, Spanien och Frankrike.  En aspekt som utmärker pappersindustrin är mycket tajta terminer. Eftersom pappret ofta går direkt in i produktion handlar det nästan alltid om just-in-time-transporter.

– Att vi snabbt kan anpassa oss efter villkoren är något som våra papperskunder uppskattar väldigt mycket, kommenterar han.

För båda industrisegmenten handlar det mest om trailertransporter. Men lösningar där man undviker långa vägtransporter är intressanta för både virkes- och pappersindustrin till destinationer i Spanien, Portugal och England. Och Begoma har många väletablerade samarbeten med rederier som ger företaget möjlighet att erbjuda konkurrenskraftiga priser och effektiv hantering av sjötransporter till dessa och andra länder. Till Tyskland går även mycket trafik intermodalt där lastbilstrailers fraktas på järnväg större delen av sträckan.

Matchar kraven för stålindustrin

För stålindustrin lastar Begoma dagligen gods hos de stora producenterna som SSAB och Outokumpu. Här ställs höga krav på att godset måste vara framme en viss tid. Och att chaufförerna ska vara utbildade i de högt ställda säkerhetskraven som gäller på lastningsplatserna.

– Vi fraktar mycket stål till Italien med egna bilar. Men även till specialdestinationer som Turkiet till exempel. En del av kunderna fraktar sina produkter till Trelleborg med järnväg. Där vi sedan omlastar till lastbil för transport till slutdestinationerna.

Stark ökning av projekttransporter

Ett segment som ökat kraftigt sedan en tid är projekttransporter. Inte bara till och från Sverige utan även cross-trade. Särskilt inom Europa.

– Varje vecka hanterar vi projekttransporter, till och från hela världen. Vi fraktar till exempel en hel del stenkrossar och andra anläggningsmaskiner för gruvindustrin. Och vi ser till att chaufförerna snabbt får de tillstånd som krävs för att transportera godset som normalt är tyngre, högre och bredare än vad som brukar vara tillåtet på vägarna, avslutar Anton Jönsson.

« Tillbaka
/
/
Pålitlig fraktpartner till svensk basindustri