Halvvägs genom 2024: ”En stadig återhämtning på marknaden”

27 juni, 2024

Det andra kvartalet av 2024 närmar sig sitt slut. Begoma avslutar första halvåret med en positiv känsla efter att de senaste månaderna ha tagit flera steg för att positionera sig för ökad framtida efterfrågan på marknaden. Vi pratade med VD Henrik Malmberg om hans främsta insikter hittills från året.

Efter en längre period av stagnation, delvis på grund av höga räntor och inflation, har Henrik Malmberg under 2024 börjat se tecken på att saker och ting håller på att förändras.

– Förra året var tufft för logistiksektorn. Sedan årsskiftet har vi dock sett flera tecken på förbättring för både kunder och partners. Intresset från kunderna för mer hållbara frakt- och transportlösningar ökar stadigt. Antalet kunder som specifikt frågar om intermodala transportlösningar har också ökat avsevärt, säger Henrik Malmberg.

Marknadens återhämtning går hand i hand med ett större fokus på hållbarhet. Detta gör sig tydligt inom ett annat av Begoma fokusområden, det nya EU-direktivet CSRD, vilket har präglat första halvåret 2024.

Ökad efterfrågan på miljödata

De största företagen som verkar inom EU gränser är redan skyldiga att rapportera om den sociala och miljömässiga påverkan av sina aktiviteter i hela värdekedjan. Detta kräver i sin tur att Begoma tillhandahåller dessa kunder rådata gällande miljöpåverkan för varje steg i vår egen leveranskedja.

– Vi ser en tydlig ökning av förfrågningar gällande miljödata från många av våra kunder. Detta är faktiskt något som vi redan har tillhandahållit till alla våra kunder i över tre år, säger Henrik Malmberg.

Varje månad kan våra kunder se sin individuella miljöpåverkan i Begomas nyhetsbrev, beräknad utifrån de transporter som genomförts av oss.

– Vi kan göra exakta beräkningar och samla in utsläppsdata från varje enskilt steg, inte bara baserat på breda beräkningar och uppskattningar. Vi är övertygade om att denna typ av data kommer att bli ännu viktigare för våra kunder i framtiden.

« Tillbaka
/
/
Halvvägs genom 2024: ”En stadig återhämtning på marknaden”