Skicka gods till Iran och Mellanöstern

Begoma arbetar sedan länge med godstransporter till och från Mellanöstern med såväl väg-, sjö- som flygtransporter. Begoma vänder sig både till företag och till privatpersoner.

Förvärvet av CMA Scandinavia AB 2016 gav Begoma en unik expertis vad gäller transporter och dokumenthantering för gods till Iran och Mellanöstern.

– Vi har möjlighet och kapacitet att skicka mycket gods till Mellanöstern. I synnerhet Iran har en stor marknad som importerar mycket gods, säger Anders Olsson, Operations Manager på Begomas kontor i Göteborg.

Bred kundsammansättning

Begoma har lång erfarenhet av att hjälpa större svenska industriföretag att skicka gods till Mellanöstern. Bland kunderna kan nämnas AB Volvo, ABB och Valmet. Inte sällan rör det sig om olika typer av fordon, maskiner och reservdelar.

– Angående fordonstransporter så vänder vi oss dock endast till större företag och inte till privatpersoner, påpekar Anders Olsson.

Men när det gäller övrigt gods är förstås även privatpersoner varmt välkoma att kontakta Begoma, som har en bred och blandad kundsammansättning.

– Vi har kontinuerlig linjetrafik från Sverige till Iran där slutdestinationen oftast är Teheran. Det går att boka allt från en hel pall till en full lastbil. Det är till exempel ofta vi transporterar hela bohag till Sverige från Iran. Då gäller det att packa sitt gods på pallar, emballera väl och höra av sig till oss med mått och vikt. Vi räknar sedan ut vad det kostar, tar hand om all dokumentation och ser till att godset kommer fram med lastbil till Iran.

Flera länder

Möjligheten finns förstås också att skicka gods med fartyg till Irans största hamn Bandar Abbas, alternativt med flyg till Teheran. Men slutdestinationen för godset varierar, berättar Anders Olsson.

– Vi får ganska regelbundet spot-förfrågningar till stan-länderna, som till exempel Kazakstan. Även till Dubai transporterar vi gods, oftast med flyg eller fartyg. Vi lastar även upp gods i länder som Oman för vidare transport till Sverige.

Världsläget förändras kontinuerligt och lagda sanktioner kan påverka godstransporter mellan olika länder. I dagsläget innebär sanktionerna mot Iran att företag som är engagerade i handel med amerikanska företag inte får skicka något till Iran.

– Nu har vi en ny president i USA och vi får se vad som händer med sanktionerna. Förhoppningen är att de tas bort, det skulle öppna upp det för mer godstransporter för vissa större svenska exportföretag, säger Anders Olsson.

Att tänka på vid godstransporter till Iran och Mellanöstern:

  • Emballera och paketera godset väl. För godstransporter på väg ska godset stå på pall.
  • Se till att ha korrekt faktura och packlista så att import- och exportdeklarationen stämmer överens med vad som fraktas. Detta kontrolleras vid tullen och måste då stämma.
  • Till Iran utfärdas en exportdeklaration, Begoma utfärdar sedan FBL (fraktsedel för vägtransport) och TIR-carnet som beskriver godsets väg ut ur EU och in i Iran och även vad det är för gods samt mängd och vikt.
  • I Iran har Begoma agenter som tar emot godset. Agenterna ordnar med tullhantering och allt det praktiska när godset når en tullstation.
  • Beroende på vilket land i Mellanöstern godset ska skickas finns olika förbud för vad som får tas in i landet. Det kan handla om vapen eller material som kan används vid vapentillverkning. Denna typ av gods regleras av ISP, Inspektionen för Strategiska Produkter. Till vissa länder kan det även finnas förbud att skicka alkohol, narkotika, äldre bilar och så vidare.
  • Vill du importera något till Iran så måste sändningen registreras i Iran, med ett så kallat RON, Registration Order Number. Mottagaren i Iran ansvarar för att detta nummer startas upp.